Jakie są skutki uboczne znieczulenia ogólnego?

Jakie są skutki uboczne znieczulenia ogólnego?

W tym artykule przyjrzymy się najczęstszym powikłaniom, ich objawom i jak sobie z nimi radzić. Dowiesz się również o dostępnych sposobach leczenia tych powikłań. Na szczęście, znieczulenie ogólne jest jedną z najbezpieczniejszych metod chirurgii, a wielu pacjentów nie doświadcza żadnych problemów. Istnieją jednak pewne potencjalne problemy, o których powinieneś wiedzieć.

Powszechne powikłania

Znieczulenie ogólne polega na wprowadzeniu pacjenta w głęboki stan nieświadomości. Proces ten sprawia, że pacjent nie reaguje na ból i inne bodźce, a także uniemożliwia mu pamiętanie tego, co działo się w godzinach poprzedzających zabieg. Ponieważ leki znieczulające oddziałują na wiele miejsc ośrodkowego układu nerwowego, pacjent nie jest w stanie komunikować się ani reagować na sygnały bólowe.

Chociaż poważne powikłania są rzadkie, zdarzają się. Do najczęstszych powikłań znieczulenia ogólnego należą nudności i wymioty, ból gardła oraz bóle mięśni. Dobra wiadomość jest taka, że są one zazwyczaj krótkotrwałe i nie zagrażają życiu. Ponadto, anestezjolog jest wysoce wyszkolony w zapobieganiu i leczeniu powikłań znieczulenia. Najczęstsze powikłania znieczulenia ogólnego to nudności, wymioty, bóle mięśni i bóle nerwów.

Ból gardła jest kolejnym częstym powikłaniem pooperacyjnym znieczulenia ogólnego. Wprowadzenie laryngoskopu może spowodować uszkodzenie błony śluzowej, co skutkuje bólem gardła. Intubacja może również powodować reakcje zapalne w drogach oddechowych i ból gardła. Ponadto kobiety, pacjenci z istniejącą wcześniej chorobą płuc oraz pacjenci w podeszłym wieku są narażeni na wystąpienie bólu gardła.

Niektórzy pacjenci z chorobą serca lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie, powinni unikać znieczulenia ogólnego. Ponadto, osoby z zastoinową niewydolnością serca nie powinny poddawać się żadnemu rodzajowi operacji w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie nerwowe, które obejmuje podejścia rdzeniowe i zewnątrzoponowe, jest mniej prawdopodobne, aby spowodować powikłania kardiologiczne. Nadal jednak niesie ze sobą niewielkie, ale istotne ryzyko powikłań, takich jak przebicie opony twardej i ropień zewnątrzoponowy. Dodatkowo pacjenci z leczeniem przeciwpłytkowym powinni unikać znieczulenia neuraksjalnego na tydzień przed zabiegiem.

Pooperacyjne powikłania płucne są kolejnym częstym powikłaniem znieczulenia ogólnego. Aspiracyjne zapalenie płuc to zakażenie, które powoduje trudności w oddychaniu po zabiegu. Pacjent nie jest w stanie kaszleć, co może skutkować zaburzeniami oddychania, a nawet porażeniem. To powikłanie jest często wynikiem nadmiernej ilości przesadnego pozycjonowania podczas zabiegu.

Objawy

Znieczulenie ogólne jest stosowane w celu pozbawienia osoby przytomności podczas zabiegu. Może być niebezpieczne, ponieważ wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Objawy mogą obejmować niewyraźne widzenie, drętwienie i senność. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skonsultować się z anestezjologiem.

Znieczulenie ogólne jest stosowane w przypadku inwazyjnych zabiegów, które są czasochłonne i wymagają całkowitego odprężenia. Ten rodzaj znieczulenia jest idealny dla pacjentów, których stan zdrowia sprawia, że znieczulenie miejscowe lub regionalne jest nieodpowiednie. Pacjenci ci są często niewspółpracujący, co sprawia, że znieczulenie ogólne jest bardziej odpowiednim wyborem. Znieczulenie ogólne może być również stosowane w przypadku zabiegów wymagających usunięcia części ciała.

Podczas znieczulenia ogólnego temperatura ciała znacznie spada. Lekarz będzie monitorował Państwa temperaturę podczas całego zabiegu. W niektórych przypadkach może się Pan/Pani obudzić z uczuciem zimna lub dreszczy. Dreszcze te mogą trwać kilka minut lub kilka godzin. Objawy znieczulenia ogólnego mogą również obejmować dezorientację i bóle mięśni. Objawy te zwykle ustępują po kilku godzinach, ale w niektórych przypadkach mogą trwać kilka dni.

Innym objawem znieczulenia ogólnego jest delirium. W tym stadium pacjent nie jest w stanie zapamiętać tego, co właśnie mu powiedziano. Stan ten nazywany jest delirium i zwykle poprawia się po kilku dniach. Osoby z chorobami płuc lub serca są bardziej narażone na ten rodzaj utraty pamięci po znieczuleniu ogólnym.

Inne objawy znieczulenia ogólnego obejmują tymczasowe odrętwienie lub osłabienie, a także delirium pooperacyjne. Może to prowadzić do dezorientacji i problemów z pamięcią, a nawet spowodować trwałe uszkodzenie nerwów. Przed poddaniem się znieczuleniu ogólnemu należy koniecznie omówić z zespołem opieki zdrowotnej swoją historię choroby.

Chociaż znieczulenie ogólne nie jest niebezpieczne, może mieć wpływ na Państwa pamięć, refleks i zdolność koncentracji. Dlatego podczas rekonwalescencji należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ponadto nie należy podpisywać żadnych ważnych dokumentów, dopóki nie odzyska się pełnej sprawności. W niektórych przypadkach znieczulenie może spowodować powstanie krwiaka, który jest zbiorem krwi pod skórą. Odma opłucnowa jest kolejnym potencjalnym skutkiem ubocznym i może wymagać założenia rurki piersiowej w celu ponownego napełnienia płuca.

Podczas operacji anestezjolog będzie ściśle monitorował pacjenta i może podać leki wstępne. Anestezjolog będzie również monitorował ciśnienie krwi i puls pacjenta. Anestezjolog poda również leki, które pomagają odwrócić skutki znieczulenia ogólnego.

Przyczyny

Znieczulenie ogólne może powodować różne skutki uboczne, w tym pobudzenie i nudności. Jest to szczególnie niebezpieczne u starszych dorosłych i osób z pewnymi schorzeniami, w tym chorobami płuc. Instrukcje przedoperacyjne i leki na nudności pooperacyjne mogą pomóc w zmniejszeniu tego ryzyka. Pacjenci powinni omówić wszelkie obawy i wątpliwości dotyczące znieczulenia ogólnego ze swoimi lekarzami. Lekarze mogą omówić możliwe zagrożenia i skutki uboczne, a chirurg może zaproponować sugestie, które pomogą zmniejszyć ryzyko.

Środki znieczulenia ogólnego mogą wpływać na ośrodkowy układ nerwowy i mogą powodować senność, dezorientację, osłabienie, niewyraźne widzenie, a nawet niewyraźne myślenie. Ze względu na te efekty, ważne jest, aby trzymać się z dala od potencjalnie niebezpiecznych działań po zabiegu. W tym artykule omówimy powszechne efekty uboczne znieczulenia i wyjaśnimy, jak można im zapobiec.

Po znieczuleniu ogólnym pacjenci mogą odczuwać suchość w ustach lub dreszcze. Te efekty uboczne utrzymują się zazwyczaj przez kilka godzin. Sporadycznie pacjenci mogą mieć również trudności z oddawaniem moczu. Innym częstym skutkiem ubocznym są zawroty głowy. Picie wody po zabiegu zmniejszy ryzyko wystąpienia zawrotów głowy. Może również wystąpić bolesność i dreszcze, które są objawami działania środków zwiotczających mięśnie stosowanych podczas zabiegu.

Na szczęście skutki uboczne znieczulenia ogólnego są stosunkowo rzadkie. Większość osób doświadcza jedynie niewielkich objawów, takich jak nudności i ból gardła. W rzadkich przypadkach u pacjentów mogą wystąpić zagrażające życiu powikłania. Choć większość skutków ubocznych znieczulenia ogólnego nie jest szkodliwa, niektórzy ludzie są na nie bardziej podatni niż inni. Lekarz specjalizujący się w dziedzinie znieczulenia może pomóc w zapobieganiu wszelkim powikłaniom i upewnić się, że pacjenci mają zdrowy powrót do zdrowia.

Innym skutkiem ubocznym znieczulenia ogólnego jest trwałe uszkodzenie nerwów. Może to spowodować tymczasowy lub stały ból. Znieczulenie miejscowe jest mniej prawdopodobne, aby spowodować skutki uboczne, a nawet może być preferowane, jeśli zabieg jest długi lub wymaga znacznej utraty krwi. Ważne jest również, aby powiadomić lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne. Jeśli będą się one utrzymywać, lekarz może zastosować inny rodzaj znieczulenia.

W niektórych przypadkach u osób z problemami poznawczymi może wystąpić dezorientacja lub zamieszanie po znieczuleniu ogólnym. Może to trwać kilka dni. Niektórzy pacjenci mogą również odczuwać swędzenie, co jest częste w przypadku stosowania leków opioidowych. Swędzenie może wystąpić na tułowiu i twarzy, szczególnie wokół nosa lub oczu. Innym skutkiem ubocznym są trudności w oddawaniu moczu, które mogą wynikać ze znieczulenia ogólnego. W większości przypadków mija to samoistnie. Może być jednak konieczne zastosowanie tymczasowych cewników moczowych.

Leczenie

Podczas gdy znieczulenie ogólne jest w dużej mierze bezpieczne dla większości ludzi, u niektórych osób mogą wystąpić powikłania po nim. Te powikłania mogą obejmować nieprawidłowe rytmy serca, problemy z oddychaniem, reakcje alergiczne, a nawet śmierć. Ryzyko związane jest przede wszystkim z rodzajem operacji i ogólnym stanem zdrowia pacjenta. U dzieci mogą również wystąpić skutki uboczne związane ze znieczuleniem, choć rzadko powodują one poważne problemy.

Pacjenci, którzy nie są w stanie się porozumieć, są narażeni na większe ryzyko wystąpienia pooperacyjnych nudności. Na szczęście ten efekt uboczny jest zwykle krótkotrwały i można go łatwo leczyć za pomocą leków przeciwwymiotnych. Pacjenci mogą również doświadczyć hipotermii, która powoduje uczucie zimna po przebudzeniu. Podczas znieczulenia ogólnego temperatura ciała nieznacznie spada, ale podejmowane są specjalne środki ostrożności, aby zapobiec zbyt niskiemu spadkowi temperatury.

Jednym z najczęstszych skutków ubocznych znieczulenia ogólnego jest senność, ale powinna ona ustąpić w ciągu godziny lub dwóch po zabiegu. Niektórzy pacjenci mogą również odczuwać nudności lub ból gardła. Jeśli w przeszłości występowały u Ciebie nudności, przed zabiegiem może zostać przepisany lek przeciw nudnościom. Lekarz może również podać leki łagodzące te skutki uboczne, takie jak leki przeciwbólowe.

Inne skutki uboczne związane ze znieczuleniem ogólnym to senność, osłabienie reakcji i utrata pamięci. U niektórych osób te skutki uboczne mogą trwać kilka dni. U innych osób skutki te mogą utrzymywać się do tygodnia. Osoby z chorobami serca, chorobą Parkinsona lub chorobą Alzheimera w wywiadzie mogą doświadczyć poważniejszych problemów.

Głównym celem znieczulenia ogólnego jest pozbawienie pacjenta przytomności, a zatem niezdolności do odczuwania bólu podczas zabiegu chirurgicznego. Znieczulenie ogólne jest często stosowane w przypadku dużych operacji i zabiegów inwazyjnych. Jest ono również stosowane w przypadku operacji małoinwazyjnych i może mu towarzyszyć sedacja.

Znieczulenie ogólne może być niebezpieczną procedurą, jeśli nie jest podawane prawidłowo. Lekarz może użyć różnych leków do znieczulenia pacjenta, w tym benzodiazepin.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *