Jak działa znieczulenie ogólne?

Jak działa znieczulenie ogólne?

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak działa znieczulenie ogólne, nie jesteś sam. Jest to złożony proces, który obejmuje kilka elementów. Jedno z badań wskazuje, że obwody neuronowe znieczulenia są powiązane z grupą komórek u podstawy mózgu, które produkują hormony regulujące funkcje organizmu, w tym nastrój i sen. Odkrycie to może pomóc naukowcom w opracowaniu nowych leków i zrozumieniu, jak ludzki mózg reaguje na różne bodźce.

Mechanizmy znieczulenia ogólnego

Leki znieczulające działają na neurony w celu wytworzenia stanu neurodepresyjnego w całym ośrodkowym układzie nerwowym, poprzez zwiększenie neurotransmisji hamującej i zmniejszenie neurotransmisji pobudzającej. Chociaż dokładne mechanizmy działania środków znieczulających nie zostały jeszcze poznane, wielu badaczy uważa, że wpływają one na różne szlaki i receptory neuronalne.

Różne rodzaje środków znieczulenia ogólnego wpływają na różne rodzaje neuronów i receptorów w korze mózgowej. W związku z tym wywołują różne efekty u pacjentów. Najczęstszym skutkiem działania wszystkich anestetyków jest utrata przytomności. Nowoczesne narzędzia genetyczne i linie mysie znakujące poszczególne typy komórek korowych pomogły badaczom lepiej zrozumieć, jak różne rodzaje anestetyków wpływają na te neurony. W szczególności neurony piramidowe warstwy 5 wykazywały zwiększoną aktywność po podaniu środków znieczulających ogólnie, co może przyczyniać się do utraty przytomności.

Innym ważnym aspektem znieczulenia ogólnego jest to, jak wpływają one na kanały jonowe. Wielu badaczy badało, jak środki znieczulenia miejscowego oddziałują z kanałami jonowymi w mózgu. Dzięki temu mogą one służyć jako modele dla środków znieczulenia ogólnego. Badania te są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i skutecznego znieczulenia pacjentów.

W pierwszej fazie znieczulenia ogólnego pacjent jest całkowicie nieświadomy. Skutki działania środka znieczulającego mogą obejmować niekontrolowane ruchy, szybkie bicie serca, dławienie się, nieregularne oddychanie i wymioty. Drugi i trzeci etap znieczulenia ogólnego może być śmiertelny. Leki te powinny być stosowane tylko wtedy, gdy są absolutnie konieczne.

Różne teorie próbowały wyjaśnić mechanizmy znieczulenia ogólnego. Niektóre teorie są specyficzne dla neuronów, inne skupiają się na ogólnych procesach neuronalnych. Teorie te różnią się między sobą, ale wspólną cechą jest to, że obie teorie opierają się na założeniu, że świadomość jest konsekwencją aktywności w określonych populacjach neuronów.

Wspólne działania niepożądane

Chociaż znieczulenie ogólne jest ogólnie bezpieczne dla większości pacjentów, u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Mogą one obejmować nieprawidłowe rytmy serca, problemy z oddychaniem, a nawet śmierć. Rodzaj zastosowanego znieczulenia i ogólny stan zdrowia pacjenta mogą określić poziom ryzyka. Dzieci często nie doświadczają problemów związanych ze znieczuleniem, ale nadal ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem o ryzyku.

Niektóre osoby doświadczają nudności i wymiotów po poddaniu się znieczuleniu. Na szczęście objawy te są przejściowe i można je leczyć za pomocą leków. Jednak osoby z pewnymi schorzeniami medycznymi i nadużywające alkoholu mogą być bardziej narażone na wystąpienie tych skutków ubocznych niż osoby zdrowe. U tych pacjentów najczęstsze efekty uboczne to nudności, wymioty, ból gardła, bóle mięśni i bóle nerwów.

Chociaż istnieje kilka zagrożeń związanych ze znieczuleniem ogólnym, większość skutków ubocznych jest niewielka i można je łatwo opanować. Jednym z najczęstszych powikłań są pooperacyjne nudności i wymioty (PONV). Od 20 do 30 procent pacjentów doświadcza PONV w ciągu pierwszych 24 godzin po zabiegu. Nawet ci, którzy nie cierpią z powodu PONV, mogą doświadczyć nudności i wymiotów po wypisie ze szpitala.

Pacjenci, którzy mają skłonność do nudności i wymiotów, są również narażeni na większe ryzyko poważnych powikłań. Przyjmowanie leków przeciwwymiotnych przed operacją pomoże opanować skutki uboczne i zapewni pacjentowi komfort. Ponadto, znieczulenie ogólne może wywołać hipotermię, która powoduje uczucie chłodu po przebudzeniu. Ten efekt uboczny jest zwykle przejściowy i może być leczony lekami przeciwwymiotnymi.

W niektórych przypadkach pacjenci mogą odczuwać bolesność i sztywność mięśni po zabiegu. Jest to spowodowane lekami, które rozluźniają mięśnie podczas znieczulenia ogólnego. Ponadto, pacjentom poddawanym znieczuleniu ogólnemu często podaje się środki narkotyczne, aby złagodzić ich dyskomfort. Innym częstym skutkiem ubocznym znieczulenia ogólnego jest dreszcz i drżenie po operacji. Niektórzy eksperci twierdzą, że jest to związane z temperaturą ciała.

Inne powszechne skutki uboczne znieczulenia ogólnego to dezorientacja, bezruch i senność. U niektórych pacjentów może również wystąpić amnezja.

Powrót do zdrowia po znieczuleniu ogólnym

Powrót do zdrowia po znieczuleniu ogólnym to powrót do świadomości po odstawieniu środków anestetycznych. Zazwyczaj proces ten trwa około jednej godziny. U pacjentów z hipotermią lub powikłaniami dotyczącymi wątroby lub nerek może trwać dłużej. Czas powrotu do zdrowia zależy również od rodzaju zastosowanego środka anestetycznego. Chociaż nikt jeszcze nie zidentyfikował konkretnego czynnika wpływającego na powrót do zdrowia, płeć może odgrywać ważną rolę. Naukowcy badają możliwe mechanizmy stojące za tym efektem.

Potrzebne są narzędzia i podejścia predykcyjne, aby poprawić czas powrotu do zdrowia. Aby określić czynniki genetyczne i farmakologiczne związane z opóźnionym powrotem do zdrowia, badacze przeanalizowali dane z wieloośrodkowego badania. Naukowcy zbadali dziesięć wariantów genetycznych w celu określenia ich związku z czasem powrotu do zdrowia. Należały do nich OPRM1 rs1799971 i ABCG2 rs2231142. Oprócz wariantów genetycznych, siedem innych genów zostało zidentyfikowanych jako znaczące predyktory opóźnionego powrotu do zdrowia.

Na szczęście istnieje szereg środków ostrożności, które mogą zminimalizować ryzyko i działania niepożądane znieczulenia. Te środki ostrożności obejmują staranne planowanie i staranne monitorowanie. Twój zespół opieki zdrowotnej będzie znał Twoją historię medyczną oraz ryzyko i korzyści związane ze znieczuleniem. Najczęstsze powikłania znieczulenia ogólnego dotyczą układu mięśniowo-szkieletowego, ośrodkowego układu nerwowego, rdzenia kręgowego oraz układu sercowo-naczyniowego.

Nudności i wymioty pooperacyjne są częstym działaniem niepożądanym znieczulenia ogólnego. Jeśli masz skłonność do wymiotów i nudności, lekarz może przepisać przed zabiegiem leki przeciw nudnościom. Po zabiegu może również wystąpić ochrypły głos lub ból gardła. Efekty te ustępują jednak zazwyczaj po kilku dniach.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić powikłania po znieczuleniu ogólnym, ale większość powikłań jest niewielka i nie zagraża życiu. Osoby z podstawowymi problemami medycznymi lub nadużywające alkoholu w przeszłości są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań. Drobne efekty uboczne, takie jak nudności, mogą ustąpić w ciągu kilku dni lub tygodni i często są odwracalne.

Skutki uboczne po zabiegu

Najczęstsze skutki uboczne znieczulenia ogólnego to senność i nudności, które zwykle ustępują w ciągu godziny lub dwóch po zabiegu. Inne częste efekty uboczne to swędzenie i problemy z oddawaniem moczu. Pacjentom, którzy doświadczają nudności, często przepisuje się leki przed operacją. Ponadto u niektórych pacjentów może wystąpić krótki okres dezorientacji i utraty pamięci, zwany delirium pooperacyjnym.

Znieczulenie ogólne jest na ogół bezpieczne i większość osób znosi je bez problemów. Jednakże, jeśli w przeszłości występowały u Ciebie nudności i wymioty, możesz doświadczyć pooperacyjnych nudności i wymiotów. Są one jednak tylko przejściowe i można je kontrolować za pomocą leków przeciw nudnościom. Może również wystąpić ból gardła i chrypka, jeśli podczas operacji używana jest rurka do oddychania. Na szczęście ten efekt uboczny jest przejściowy i ustępuje w ciągu kilku dni.

Jeśli doświadczysz któregokolwiek z tych efektów ubocznych, pamiętaj, aby poinformować o tym zespół opieki zdrowotnej. Przed zabiegiem należy dokładnie przestrzegać instrukcji. Instrukcje te powinny zawierać informacje o tym, co należy jeść i pić przed zabiegiem, a czego należy unikać. Pomoże to zmniejszyć szansę na wystąpienie poważnych powikłań.

Nie należy podejmować prób samodzielnego prowadzenia samochodu do domu po zabiegu. Może się Pani/Pan nie czuć wystarczająco dobrze, aby prowadzić samochód po operacji, a leki mogą zaburzyć Pani/Pana koordynację. Ważne jest również zachowanie umiaru przez kilka dni po zabiegu. Przez około 12 godzin może wystąpić światłowstręt. Przez pierwsze 12 godzin powinna pozostać z Państwem odpowiedzialna osoba dorosła.

Hipertermia złośliwa jest potencjalnie zagrażającym życiu skutkiem ubocznym znieczulenia ogólnego. Stan ten może powodować szybką i ciężką gorączkę, a nawet skurcze mięśni. Jeśli w rodzinie pacjenta występowała hipertermia złośliwa, należy poinformować o tym lekarza anestezjologa przed zabiegiem.

Inne skutki uboczne znieczulenia ogólnego obejmują nudności i hipotermię. Chociaż efekty te występują rzadko, pacjenci często odczuwają nudności i zmęczenie przez kilka godzin po zabiegu. Pacjenci mogą również odczuwać dezorientację.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *