Do jakich zabiegów stosuje się znieczulenie ogólne?

Do jakich zabiegów stosuje się znieczulenie ogólne?

Istnieje wiele rodzajów znieczulenia, i różne techniki są używane do ich dostarczenia. Na przykład, znieczulenie wziewne działa inaczej niż znieczulenie dożylne, które celuje w inne białka wewnątrz komórek. Anestezjolodzy używają zaawansowanych urządzeń elektronicznych do monitorowania ciśnienia krwi swoich pacjentów, poziomu tlenu we krwi, funkcji serca, wzorców oddechowych i innych ważnych oznak. Zastosowanie tych urządzeń zwiększyło bezpieczeństwo znieczulenia ogólnego.

Sedacja

Sedacja to termin medyczny używany do opisania śpiączki spowodowanej brakiem świadomości. Stan ten charakteryzuje się sennością, szybkim biciem serca i nieregularnym oddychaniem. Sedacja jest stosowana w celu pozbawienia osoby przytomności w przypadku różnych procedur. Ogólnie rzecz biorąc, sedacja jest uważana za bezpieczną, ale wiąże się z nią pewne ryzyko.

Znieczulenie zewnątrzoponowe

Znieczulenie zewnątrzoponowe jest podstawową metodą znieczulenia podczas niektórych zabiegów chirurgicznych. Technika ta jest najczęściej stosowana w chirurgii górnej części brzucha i chirurgii klatki piersiowej. Do częstych zabiegów wykonywanych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym należą: gastrektomia, esofagektomia, lobektomia, operacje na aorcie piersiowej zstępującej.

Poważne operacje

Znieczulenie ogólne jest stosowane do znieczulenia ciała pacjenta podczas operacji. Jest to metoda bezpieczna i skuteczna. Pacjenci mogą być uspokojeni poprzez zastosowanie małego cewnika lub poprzez otrzymanie zastrzyku z igły. Znieczulenie ogólne jest bezpieczniejszą opcją dla pacjentów niż znieczulenie miejscowe lub regionalne, ale powinno być stosowane z ostrożnością.

Drobne zabiegi

Znieczulenie ogólne jest stosowane w celu uśpienia pacjenta podczas zabiegu. Ten rodzaj znieczulenia sprawia, że pacjent jest całkowicie nieświadomy swojego otoczenia i nie jest w stanie reagować na ból lub inne bodźce. Znieczulenie ogólne jest najczęściej stosowane w przypadku poważnych operacji, ale może być również stosowane w przypadku mniej inwazyjnych procedur, takich jak drobne zabiegi stomatologiczne lub badania obrazowe.

Wziewne środki znieczulające

Wziewne środki znieczulające są stosowane jako znieczulenie ogólne w salach operacyjnych od ponad wieku. Mają one szereg zalet, w tym rozluźnienie mięśni szkieletowych, kontrolę współczulnego układu nerwowego i analgezję. Ponadto mogą zapewnić sedację i tłumienie drgawek podczas zabiegów. Wziewne środki znieczulające mogą być również stosowane do sedacji w oddziale intensywnej terapii. Chociaż są one często przepisywane do zabiegów chirurgicznych, istnieje kilka zagrożeń związanych z ich długotrwałym stosowaniem.

Środki odwracające

Środki odwracające znieczulenie ogólne mogą pomóc pacjentom w szybszym i bardziej komfortowym powrocie do zdrowia po znieczuleniu ogólnym. W niektórych sytuacjach szybszy powrót do zdrowia jest konieczny, np. podczas operacji. Oprócz poprawy komfortu pacjentów, środki odwracające znieczulenie mogą poprawić ich podstawowe funkcje poznawcze.

Indukcja

Indukcja znieczulenia ogólnego jest jednym z głównych celów procedury chirurgicznej. Proces indukcji ma na celu uzyskanie szybkiego przejścia ze świadomości do nieświadomości przy zachowaniu odpowiedniego utlenowania i wentylacji. Cele obejmują również osiągnięcie stabilności hemodynamicznej. Stosowane są różne techniki indukcji. Niektóre z tych technik obejmują stosowanie leków dożylnych i wziewnych środków znieczulających.

Efekty uboczne

Jednym z najczęstszych efektów ubocznych znieczulenia ogólnego jest senność. U niektórych pacjentów występują również wymioty i nudności. Jest to szczególnie częste u kobiet. Pacjenci cierpiący na chorobę lokomocyjną są również w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia tych skutków ubocznych. Inne efekty uboczne mogą obejmować dezorientację, suchość w ustach, drżenie i senność.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *