Przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego

Ile kosztuje przefarbowanie włosów na czarno?

Istnieje szereg różnych stanów chorobowych, które mogą być uznane za przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego. Należą do nich niestabilna dławica piersiowa, choroby układu krążenia, hipertermia złośliwa i niedobór pseudocholinesterazy. W tych przypadkach pacjent powinien być leczony przed otrzymaniem znieczulenia ogólnego.

Oto artykuł, który jest rezultatem naszej kreatywnej współpracy z charismabeautyclinic.pl

Schorzenia układu krążenia

Niektóre schorzenia układu krążenia są przeciwwskazaniem do znieczulenia ogólnego. Do takich stanów należą zaburzenia rytmu serca. Stany te powinny być zdiagnozowane i prowadzone przed zabiegiem. Pacjenci z aktywną skrzepliną lub innym problemem sercowo-naczyniowym powinni być oceniani przez lekarza i w razie potrzeby leczeni.

Pacjenci ze schorzeniami kardiologicznymi mogą wymagać specjalnej formy znieczulenia. Mogą wymagać cewnikowania serca, zastosowania bypassów sercowych lub dodatkowego znieczulenia. Pacjenci z hipertermią złośliwą mogą również wymagać cewnikowania serca. Inne stany wymagające zaawansowanego planowania to niedobór pseudocholinesterazy i niestabilna dławica piersiowa.

Znieczulenie regionalne jest przydatną opcją analgetyczną dla pacjentów z poważnymi problemami sercowo-naczyniowymi. Może zmniejszyć pracę i zapotrzebowanie serca na tlen oraz zmniejszyć pooperacyjne ryzyko sercowo-naczyniowe. Znieczulenie regionalne wiąże się jednak z pewnym ryzykiem i powinno być stosowane z ostrożnością u tych pacjentów. Ponadto, niektóre techniki znieczulenia regionalnego mogą być bardziej skuteczne u pacjentów z poważnym zwężeniem tętnicy wieńcowej.

Znieczulenie zewnątrzoponowe

U większości pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym analgezja zewnątrzoponowa jest bezpieczna i skuteczna. Korzyści z jej stosowania obejmują zmniejszenie bólu, poprawę powrotu do zdrowia i zmniejszenie reakcji na stres. W badaniach nie wykazano jednak, aby zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego poprawiało śmiertelność pooperacyjną lub zmniejszało częstość występowania poważnych powikłań. Należy jednak pamiętać, że istnieje kilka przeciwwskazań do tej procedury.

Pacjenci z zaburzoną krzepliwością, w tym pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, nie powinni być poddawani znieczuleniu zewnątrzoponowemu. Połączenie terapii antykoagulacyjnej z założeniem cewnika zewnątrzoponowego wymaga stosowania specyficznych protokołów. Ponadto pacjenci z osłabionym układem odpornościowym lub upośledzoną czynnością wątroby powinni być monitorowani pod kątem powikłań przed wykonaniem znieczulenia zewnątrzoponowego.

Pacjenci z problemami z sercem w wywiadzie nie powinni być poddawani znieczuleniu zewnątrzoponowemu. Pomimo ryzyka wystąpienia skutków ubocznych lub działań niepożądanych, jest ono ogólnie bezpieczne i skuteczne. Jeśli jednak jesteś zdenerwowany tym zabiegiem, poproś świadczeniodawcę o wyjaśnienie, co otrzymujesz.

Operacja kończyny dolnej

Jedną z głównych obaw dotyczących znieczulenia ogólnego jest możliwość uszkodzenia nerwów. Anestezjolog doskonale zdaje sobie sprawę z tego potencjalnego problemu i podejmuje środki ostrożności, aby zminimalizować ewentualne ryzyko. Dba on o to, aby pacjent nie utrzymywał ekstremalnych pozycji podczas zabiegu. Będzie on również umieścić wyściółkę na punktach nacisku podczas procedury. Podczas zabiegu pacjent będzie mógł poruszać kończynami i może zostać poddany badaniu elektromiograficznemu w celu sprawdzenia, czy nie doszło do uszkodzenia nerwów.

Stosowanie znieczulenia rdzeniowego jest powszechne w chirurgii kończyn dolnych. Anestezjolog może podać znieczulenie w pojedynczym wstrzyknięciu lub w sposób ciągły przez cienki cewnik umieszczony w przestrzeni otaczającej rdzeń kręgowy. Blokada nerwów obwodowych to kolejny rodzaj znieczulenia, który stosuje się w celu odrętwienia nerwów kontrolujących daną część ciała. Podczas operacji na kończynie dolnej ten rodzaj znieczulenia może być podany w postaci pojedynczego wstrzyknięcia lub ciągłego wlewu przez cienki cewnik.

Oprócz zapobiegania uszkodzeniom nerwów, znieczulenie ogólne może pomóc pacjentom zasnąć i zmniejszyć lub nawet wyeliminować uczucie bólu. Blokuje ono sygnały nerwowe, uniemożliwiając mózgowi pacjenta przetwarzanie bólu i pozwalając mu zapomnieć o zabiegu. Znieczulenie ogólne może być podane przez linię IV lub przez maskę gazową. Pacjenci powinni zasnąć w ciągu kilku minut od rozpoczęcia działania znieczulenia.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *