Ile kosztuje znieczulenie ogólne?

Ile kosztuje znieczulenie ogólne?

Ile kosztuje znieczulenie ogólne? Należy zastanowić się, ile trzeba przeznaczyć na pięciogodzinną operację, środki zwiotczające mięśnie i materiały eksploatacyjne. Należy również uwzględnić udział własny, który wzrasta wraz z upowszechnianiem się programów zwrotu kosztów opartych na wartości. Na szczęście istnieje kilka wskazówek, o których należy pamiętać.

Koszt znieczulenia ogólnego

W systemie opieki zdrowotnej koszt znieczulenia ogólnego obejmuje zazwyczaj opłatę szpitalną, opłatę za dostawę i leki. Koszty te są często oparte na liczbie pacjentów i ilości wymaganego zabiegu. Koszty znieczulenia różnią się w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu, liczby znieczulanych pacjentów oraz rodzaju zastosowanego środka znieczulającego.

Znieczulenie ogólne jest stosowane podczas operacji, ale może być również wykorzystywane do leczenia bólu i chorób. Na Filipinach koszt znieczulenia ogólnego może wynosić od 16 000 do 60 000 php. Cena ta może również obejmować opłatę anestezjologa. W wielu przypadkach jest to ten sam koszt dla kilku różnych procedur, ale cena będzie zależała od rodzaju użytego znieczulenia.

Ubezpieczenie medyczne zwykle pokrywa większość kosztów znieczulenia ogólnego, jeśli jest ono niezbędne z medycznego punktu widzenia. Jednakże, jeśli procedura jest wybieralna lub kosmetyczna, nie jest ona pokrywana. W takich przypadkach będziesz musiał sam pokryć część kosztów. Aby zmniejszyć swoje wydatki, najlepiej zapytać chirurga, czy jego anestezjolog jest dostawcą w sieci. Jeśli nie, należy rozważyć skorzystanie z usług lokalnego anestezjologa.

Znieczulenie ogólne jest powszechnym zabiegiem, który można wykonać w każdej grupie wiekowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia poważnej operacji, ten rodzaj znieczulenia jest najlepszym rozwiązaniem. Wprowadza on pacjentów w stan nieświadomości, który jest wolny od bólu i niepokoju. Kilka szpitali oferuje również opcje sedacji, aby pomóc pacjentom poczuć się bardziej zrelaksowanym przed operacją. Niektóre szpitale podają znieczulenie poprzez zastrzyk lub przez inhalację. Ta druga procedura może być droższa niż pierwsza, ale zmniejsza ból u pacjentów.

Koszt środka zwiotczającego mięśnie

Środki zwiotczające mięśnie są znaczącym składnikiem kosztów znieczulenia ogólnego. Koszt tych leków różni się w zależności od pacjenta, rodzaju zabiegu i długości znieczulenia. Czas trwania znieczulenia i użycie tlenu również wpływają na koszty. Materiały eksploatacyjne stanowią około 45 procent całkowitych kosztów. W niedawno przeprowadzonym badaniu, w wojskowym szpitalu okręgowym wykonywano 900 procedur znieczulenia ogólnego rocznie. Spośród nich 71% wiązało się z długotrwałym znieczuleniem.

Środki zwiotczające mięśnie są rutynowo stosowane podczas znieczulenia ogólnego w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej i utrzymania optymalnych warunków pracy chirurgicznej. Blok nerwowo-mięśniowy może jednak utrzymywać się po ekstubacji, co może powodować powikłania, takie jak zapalenie płuc lub niewydolność płuc, wymagające ponownej intubacji. Aby przeciwdziałać temu ryzyku, lekarze stosują czasem sugammadeks, selektywny amino-steroidowy środek zwiotczający, który niezawodnie odwraca płytki blok nerwowo-mięśniowy.

Środki zwiotczające mięśnie są przydatne w krótkotrwałych przypadkach w celu zmniejszenia skurczu mięśni lub bólu. Często podaje się je kobietom w ciąży przed porodem. W ten sposób pozwalają na uzyskanie optymalnych warunków intubacji tchawicy i minimalnego transferu łożyska. Fiolka zbiorcza środków zwiotczających mięśnie kosztuje mniej niż fiolka 10 ml.

Koszt materiałów eksploatacyjnych

Koszt materiałów eksploatacyjnych do znieczulenia jest znaczny, a średnie koszty wynoszą od 40 do 120 tys. dolarów na przypadek. Ponadto wydatki te mogą obejmować nadgodziny lub pielęgniarki z puli, co zwiększa ogólny koszt. Na szczęście istnieje kilka sposobów zmniejszenia kosztów materiałów i leków anestezjologicznych.

Jednym z podejść jest spojrzenie na koszt na jednostkę, zamiast na koszt na przypadek. Takie podejście pozwoli zminimalizować wariancję kosztów wynikającą z zestawu przypadków. Jednak taka miara nie uwzględnia jakości opieki medycznej. Aby ocenić koszty, muszą istnieć wytyczne dotyczące dobrych praktyk.

Koszt pięciogodzinnej operacji

W zależności od rodzaju operacji i anestezjologa, koszt pięciogodzinnej operacji z uogólnionym znieczuleniem może wynosić od 600 do 2500 dolarów. Im bardziej skomplikowana operacja, tym wyższy koszt. Na przykład, pięciogodzinna operacja wycięcia wyrostka robaczkowego będzie kosztować około 600 dolarów, natomiast operacja serca około 2500 dolarów.

Koszty stałe obejmują wydatki poniesione na salę operacyjną, stół chirurgiczny, maszyny do znieczulania i rurociągi z gazem. Nie zmieniają się one zbytnio z dnia na dzień podczas operacji, ale są ważnymi składnikami kosztów całkowitych. Koszty zmienne to takie, które zmieniają się w zależności od pacjenta i muszą być uwzględnione w działaniach mających na celu ograniczenie kosztów.

Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa część kosztów znieczulenia w przypadku procedur niezbędnych z medycznego punktu widzenia. Jednak niektóre polisy wymagają, aby pacjent zapłacił kwotę współubezpieczenia, która może wynosić od 10% do 50%. Znieczulenie miejscowe może kosztować od $500 do $3500, natomiast znieczulenie ogólne może kosztować od $3500 do $6000, w zależności od rodzaju i miejsca zabiegu.

Koszt znieczulenia jest zwykle obliczany za pomocą formuły, która uwzględnia kilka czynników. Po pierwsze, dostawca znieczulenia otrzymuje opłatę podstawową i obliczany jest czas trwania operacji. Im bardziej skomplikowany jest zabieg, tym więcej znieczulenia jest wymagane. W celu dostosowania kosztów stosowany jest również współczynnik przeliczeniowy.

Koszt 30-minutowego zabiegu

Przy obliczaniu kosztu 30-minutowego zabiegu w znieczuleniu ogólnym należy pamiętać o dwóch czynnikach: opłacie świadczeniodawcy i kosztach szpitala. Opłata szpitalna obejmuje koszty materiałów, personelu i leków potrzebnych do wykonania zabiegu. Opłata dla świadczeniodawcy jest zwykle obliczana przy użyciu bazowej wartości jednostkowej, która jest oparta na długości zabiegu. Im bardziej skomplikowany zabieg, tym wyższa będzie wartość jednostki bazowej. Współczynnik przeliczeniowy zależy od stanu pacjenta i rodzaju zastosowanego znieczulenia.

Rodzaj zastosowanego znieczulenia i miejsce wykonania zabiegu również wpłyną na koszt. Zazwyczaj 30-minutowy zabieg będzie kosztował mniej niż pięciogodzinna operacja. Ponadto placówka w małym mieście może pobierać mniejszą opłatę za znieczulenie niż placówka w dużym mieście.

30-minutowy zabieg w znieczuleniu ogólnym kosztuje około $300-$500. Koszt ten będzie zależał od rodzaju użytego znieczulenia i złożoności procedury chirurgicznej. Cena zależy również od liczby użytych jednostek znieczulenia, czasu trwania zabiegu oraz tego, czy usługodawca pobiera opłatę za jednostkę znieczulenia. Wiele firm ubezpieczeniowych negocjuje jednak współczynniki przeliczeniowe z poszczególnymi grupami anestezjologicznymi. Umowy te są zazwyczaj poufne.

Jednym ze sposobów obniżenia kosztów 30-minutowego zabiegu w znieczuleniu ogólnym jest wybór usługodawców świadczących usługi anestezjologiczne w gabinetach. Świadczeniodawcy ci mogą wykonywać procedury w środowisku przyjaznym dla pacjenta, bez uszczerbku dla poziomu opieki. Świadczeniodawcy oferujący znieczulenie w gabinecie mają taki sam poziom wyszkolenia jak świadczeniodawcy pracujący w szpitalu.

Koszt pięciominutowej operacji

Koszt pięciominutowej operacji z uogólnionym znieczuleniem różni się znacznie w zależności od specjalności i ustawienia. Artykuł opublikowany przez Divifersied Professionals zawiera przegląd składników kosztów. Koszty zależą od złożoności zabiegu, czasu trwania procedury i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. W niektórych placówkach koszt pięciominutowego zabiegu może wynosić zaledwie 300 dolarów.

Całkowity koszt pięciominutowego zabiegu w znieczuleniu ogólnym jest często wyższy niż pięciominutowego zabiegu w placówce niespecjalistycznej. Koszt ten obejmuje personel i sprzęt anestezjologiczny szpitala oraz leki podawane podczas zabiegu. Koszt znieczulenia ogólnego jest zwykle obliczany poprzez pomnożenie wartości czasowej operacji przez współczynnik przeliczeniowy. Współczynnik ten różni się w poszczególnych krajach. Medicare publikuje te współczynniki konwersji każdego roku. Oprócz kosztu jednostkowego, opłaty szpitala i dostawcy są często wliczane do całkowitego kosztu procedury.

Podczas przeciętnej pięciominutowej operacji czas spędzony na sali operacyjnej wynosi około jednej godziny. Całkowity czas spędzony podczas zabiegu wynosi około jednej godziny i 45 minut. Czas operacyjny jest mierzony od rozpoczęcia znieczulenia do zakończenia operacji. W FY2014, szpitale dydaktyczne wydały mniej na minutę niż szpitale nienauczycielskie. Szpitale o najwyższej objętości, w tym szpitale dydaktyczne, wykonują cztery miliony minut operacji rocznie.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *